خانه / کتاب و فرهنگ

کتاب و فرهنگ

بخشی از کتاب «محبت» اثر دِ آمیچس

بخشی از کتاب «محبت» اثر دِ آمیچس: همان طور که داشت از خانه ما خارج می شد گفت «خوب انریکو آیا هنوز معلم خودت را دوست داری؟ حالا که مسائل ریاضی را به راحتی حل می کنی و انشاهای طولانی می نویسی؟» مرا بوسید و از پله ها پایین پله …

بیشتر بخوانید »

بریده کتاب سوگ سیاوش (در مرگ و رستاخیز) شاهرخ مسکوب

بریده کتاب سوگ سیاوش (در مرگ و رستاخیز) شاهرخ مسکوب نشر خوارزمی   معرفی کتاب “تاب مشتمل بر سه فصل می باشد: غروب، شب و طلوع. حکایت مرگ سیاوش و برآمدن پسرش کیخسرو و برقراری نیکی در ایران. با توضیحاتی از داستان شاهنامه و نیز روایتهای دینی – تاریخی مرتبط …

بیشتر بخوانید »